Gå til innholdet

Powerhouse Kjørbo

Ved å optimalisere og kombinere kjent teknologi på nye måter, kan ordinære kontorbygg fra 1980-tallet produsere mer fornybar energi enn de forbruker i løpet av sin levetid. Dette er tilfellet for Powerhouse Kjørbo, der de to første kontorbyggene er totalrehabilitert og blitt Norges første energipositive kontorbygg; trolig verdens første rehabiliterte plusshus.

Etter renoveringen er byggenes energibehov redusert med mer enn 86 prosent. Dette er mulig ved å minimere energibehovet i selve byggene og produsere mer fornybar energi på stedet enn det byggene forbruker i løpet av levetiden.  I energiregnskapet er energibruken knyttet til produksjon av byggematerialer, transport, oppføring, drift og avhending av bygget regnet inn.

Se bildegalleri

Powerhouse Kjørbo har energianlegg med brønnpark og varmepumpe som grunnlast. Det viktigste tiltaket er å redusere energibruken gjennom supereffektiv ventilasjon, isolasjon og belysning. Energibruk til oppvarming og kjøling kuttes ved hjelp av energibrønnene. I tillegg får byggene energi fra en av Norges største solcelleparker.

Energien som produseres  leveres til de tekniske anleggene i byggene og til andre bygg i Kjørboparken og drift av en nærliggende Uno-X hydrogenstasjon. Energioverskuddet i driftsfasen ligger på rundt 21 kilowattimer per kvadratmeter oppvarmet bruksareal, eksklusive energibruk til brukerutstyr.

Byggets leietakere forteller om bedre inneklima, bedre akustikk, bedre belysning og mer komfortabel temperatur enn før rehabiliteringen.

Powerhouse har for de to første kontorbyggene på Kjørbo oppnådd BREEAM-NOR-klassifisering “Outstanding as built”.  Dette er det høyeste av de fem nivåene i miljøklassifiseringssystemet.

Fakta:

Sted: Sandvika
Type bygg: Rehabilitert kontorbygg
Areal: 5 200 m2 BTA (blokk 4 og 5) og for byggetrinn 2: 9 800 m2 BTA (blokk 1, 2 og 3)
Byggets egen kraftproduksjon: Ca. 230 000 kWh per år og for byggetrinn 2: 325 000 kWh per år
Levert energi, inkl. utstyr: Byggetrinn 1: -9,3 kWh/m2 oppvarmet BRA. Byggetrinn 2: -4,4 kWh/m2 oppvarmet BRA
Miljøklassifisering: BREEAM NOR «Outstanding  as built» og «Excellent» for trinn 2
Eier og byggherre: Entra ASA
Arkitekt: Snøhetta
 Totalentreprenør: Skanska
 Rådgiver: Asplan Viak

Flere prosjekter

Powerhouse Telemark

Til prosjektet
Flere prosjekter

Powerhouse Brattørkaia

Til prosjektet
Flere prosjekter

Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole

Til prosjektet

Ledende partnere

  • Snøhetta
  • Skanska
  • Zero
  • Partnere ved etablering

  • Entra
  • Hydro
  • Asplan viak