Gå til innholdet

Smart by Powerhouse

Hva er egentlig et smart bygg? Med veilederen Smart by Powerhouse forsøker vi svare på dette spørsmålet, og med det gi et diskusjonsgrunnlag på tvers av sentrale partnere i utviklingen av smarte bygg.

Veilederen tar utgangspunkt i behovet og forventede effekter av et smart bygg, ikke hva som finnes av teknologi. Den fokuserer på verdi sett i fra perspektivene til brukere, leietakere, byggeiere og samfunnet for øvrig, og hvordan ulike målkonflikter mellom disse må ballanseres. Målsettingen er at den gjør aktørene i verdikjeden bedre i stand til å føre en diskusjon rundt samspillet mellom teknologi og ønsket verdi, sette ambisjonsnivåer og vurdere om muligheten for å realisere verdiene er tilstede.

Smart by Powerhouse er åpen for bruk i bransjen av de som ser nytten av et funksjonsbasert rammeverk. Den er ikke tenkt som et statisk dokument, men vil videreutvikles i takt med utviklingen i bransjen og mottatte tilbakemeldinger. Vi ønsker derfor innspill og bidrag fra de som bruker veilederen og gjør seg ulike erfaringer. Send oss innspill eller ta kontakt på e-post til rune.stene@powerhouse.no.

Veilederen er utarbeidet av Powerhouse-samarbeidet. I prosessen har vi mottatt konstruktive spørsmål og innspill fra aktører i bygg- og eiendomsnæringen, samt teknologi- og IT-selskaper som leverer produkter og tjenester til smarte bygg. For å sikre at veilederen også tar hensyn til byggenes påvirkning på og samvirke med omgivelsene, har forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) bidratt med verdifulle innspill.

Om du ønsker laste ned veilederen som PDF kan du gjøre det i både ensidig og tosidig format her:
Smart by Powerhouse – ensidig
Smart by Powerhouse – tosidig

Ledende partnere

  • Snøhetta
  • Skanska
  • Zero
  • Partnere ved etablering

  • Entra
  • Hydro
  • Asplan viak