Gå til innholdet

Fremtidens bygg

Powerhouse er et innovasjonssamarbeidet som har en ambisjon om å være en internasjonal spydspiss i utvikling og bygging av klimasmarte bygg.

Vårt egenutviklede konsept gjør at vi bygger i tråd med Parisavtalen.

Les mer om hva som gjør Powerhouse unikt

Prosjekter

Et Powerhouse produserer mer energi enn det bruker. Byggets geometri er optimalisert for å ta vare på tilgjengelig solenergi på stedet. I løpet av sommeren når det er rikelig med dagslys, vil overskuddsenergi som solpanelene har produsert bli solgt til strømnettet. Om vinteren trenger bygget å kjøpe energi fra nettet, men i løpet av året, vil bygget produsere mer energi enn det bruker.

Se våre prosjekter

Hvorfor velge et Powerhouse?

Powerhouse har vist at plusshus kan gå i pluss både energimessig og kommersielt. Plusshus skal lønne seg både for utvikler, utbygger og leietaker.

Les mer

Smart by Powerhouse

Veilederen Smart by Powerhouse er et hjelpemiddel som kan benyttes til design, utvikling og kommunikasjon av smarte næringsbygg, både nybygg og rehabilitering.

Les mer

Skap verdi

Samhandling gir merverdi. Å kombinere ekstrem energiytelse med godt innemiljø, lav energi-belastning og robuste løsninger på kommersielle vilkår, krever en annen tilnærming enn i tradisjonelle byggeprosjekt; nøkkelen ligger i integrerte løsninger. Dette krever samhandling, spisskompetanse og helhetstenking i arbeidet med å realisere byggene.

Kom i gang

Ledende partnere

  • Snøhetta
  • Skanska
  • Zero
  • Partnere ved etablering

  • Entra
  • Hydro
  • Asplan viak