Gå til innholdet

Hvorfor velge et Powerhouse?

Med Powerhouse Paris Proof-konsept vil du kunne bidra til å designe bygninger som etterlever reduksjonsmålene i Paris-avtalen, og være med å forme fremtidens bygg. Definisjonen angir et maksimalt og totalt CO2-utslipp per kvadratmeter, som vil kreve nullutslipps byggeplasser i kombinasjon med klimavennlige materialer, gjenbruk og ombruk. Futurebuilt sin definisjon for plusshus legges også til grunn, noe som sikrer at bygget produserer mer energi enn det forbruker over livsløpet.

 

I 2017 var klimagassutslipp relatert til norsk bygge- og anleggsnæring 13 millioner tonn CO2, inklusiv utslipp fra importerte byggematerialer. Det tilsvarer om lag utslippene fra norsk sokkel, et volum og størrelse det er på tide å ta på alvor. Samtidig står bygg for 40 prosent av verdens samlede energiforbruk. For Powerhouse-samarbeidet står energieffektivisering, fornybar energiproduksjon, byggeskikk og klimavennlige byggematerialer høyt på agendaen, og alle disse fokusområdene er helt essensielle om vi skal klare å bygge i takt med kravene med 1,5 graders målet i Paris-avtalen.

Tilbake til forsiden

Ledende partnere

  • Snøhetta
  • Skanska
  • Zero
  • Partnere ved etablering

  • Entra
  • Hydro
  • Asplan viak