Gå til innholdet

Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole

Utformingen springer ut av energikonseptet, tomtens egenskaper og Montessoriskolens pedagogikk, i tillegg til en stram økonomisk ramme. Arkitekturen er tenkt som et sosialt og pedagogisk redskap, oppbygd rundt Powerhousekonseptet som det sentrale formgivende elementet.

Fra dag én ble det etablert et tverrfaglig samarbeid som meislet ut planene for hvordan verdens første Powerhouse-skole kunne realiseres. Lærere, elever, skolens og stiftelsens ledelse, og hele det brede fagmiljøet som måtte til for å optimalisere de tekniske løsningene, satt sammen rundt tegnebordet. Sammen kom de frem til løsningene som både harmonerer med Montessoris pedagogikk og tar hensyn til miljøet.

Se bildegalleri

Skolen har ca. 900 m2 oppvarmet areal på ett plan i tillegg til en etasje under deler av bygget der terrenget har et naturlig fall. Energibehovet er kun en fjerdedel av det som er vanlig for en skole av tilsvarende størrelse.  Energiproduksjonen er 30 500 kWh gjennom solstrømproduksjon.

Bygningskroppen gjennomskjæres av en skråstilt skive; en såkalt «solskive». Solskiven henter ren luft inn og bruker skorsteinseffekten til å føre avkastluften ut. For å oppnå maksimal effekt av solcellene, orienteres solskiven rett mot sør med en helning på 33 grader. Solskiven skaper også sosiale og pedagogiske arenaer i form av utvendige og innvendige amfier og trapper som er styrende for skolens romlige organisering og logikk. Skolens løsninger for oppvarming, kjøling og ventilasjon bygger på prinsippene fra Powerhouse Kjørbo, men er videreutviklet og optimalisert med tanke på byggets funksjon og kostnadsramme. Total kostnad for bygget, inkludert prosjektering, er 27,5 millioner kroner.

Fakta:

Sted: Drøbak
Type bygg: Skole
Areal: 886 m2 BRA
Byggets egen kraftproduksjon: Ca. 30 500 kWh per år
Levert energi, inkl. utstyr: Ca. 28 000 kWh per år
Eier og byggherre: Drøbak Montessori Stiftelse
Arkitekt: Snøhetta
Totalentreprenør: Skanska

Flere prosjekter

Powerhouse Telemark

Til prosjektet
Flere prosjekter

Powerhouse Brattørkaia

Til prosjektet
Flere prosjekter

Powerhouse Kjørbo

Til prosjektet

Ledende partnere

  • Snøhetta
  • Skanska
  • Zero
  • Partnere ved etablering

  • Entra
  • Hydro
  • Asplan viak