Gå til innholdet

Om oss

Powerhouse representerer et samarbeid om utvikling av klimabygg og består av eiendomsselskapet Entra, prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO, arkitekt- og designkontoret Snøhetta og rådgivnings-selskapet Asplan Viak.

 

Powerhouse-samarbeidet har som mål å være den mest klimaambisiøse aktøren i byggenæringen. Vi ser at fokuset på klimaet er økende. Høsten 2019 lanserte Powerhouse en ny standard for fremtidens bygg, kalt Powerhouse Paris Proof. Denne standarden tar utgangspunkt i Paris-avtalens 1,5 graders mål og angir et totalt klimagassutslipp for bygget over livsløpet. Det er også et underliggende krav at det bygges som et plusshus.

Samarbeidspartnernes første realiserte prosjekt var Powerhouse Kjørbo i Sandvika utenfor Oslo. Dette var Norges første plusshus og verdens første rehabiliterte plusshus. ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) og Enova har vært sentrale samarbeidspartnere for realiseringen av prosjektet.

I Drøbak ble Powerhouse Montessori Ungdomsskole ferdigstilt våren 2018. For å bedre forstå og utnytte ny og eksisterende teknologi i bygg, utviklet Powerhouse-samarbeidet høsten 2018 veilederen Smart by Powerhouse. Veilederen angir ulike nivåer av smarte bygg og er svært nyttig i en designfase hvor målet er å finne riktig teknologi til riktig ambisjon.

I august 2019 åpnet Powerhouse Brattørkaia dørene for omverdenen. Her finner man også Powerhouse Puls, et visningssenter for fremtidens bygg.

Tilbake til forsiden

SnøhettaEntraSkanskaAsplan viakZero