Gå til innholdet

Om oss

Powerhouse representerer et samarbeid om utvikling av klimabygg og består av prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO og arkitekt- og designkontoret Snøhetta.

 

Powerhouse-samarbeidet har som mål å være den mest klimaambisiøse aktøren i byggenæringen. Vi ser at fokuset på klimaet er økende. Høsten 2019 lanserte Powerhouse en ny standard for fremtidens bygg, kalt Powerhouse Paris Proof. Denne standarden tar utgangspunkt i Paris-avtalens 1,5 graders mål og angir et totalt klimagassutslipp for bygget over livsløpet. Det er også et underliggende krav at det bygges som et plusshus.

Samarbeidspartnernes første realiserte prosjekt var Powerhouse Kjørbo i Sandvika utenfor Oslo. Dette var Norges første plusshus og verdens første rehabiliterte plusshus. ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) og Enova har vært sentrale samarbeidspartnere for realiseringen av prosjektet.

I Drøbak ble Powerhouse Montessori Ungdomsskole ferdigstilt våren 2018. For å bedre forstå og utnytte ny og eksisterende teknologi i bygg, utviklet Powerhouse-samarbeidet høsten 2018 veilederen Smart by Powerhouse. Veilederen angir ulike nivåer av smarte bygg og er svært nyttig i en designfase hvor målet er å finne riktig teknologi til riktig ambisjon.

I august 2019 åpnet Powerhouse Brattørkaia dørene for omverdenen, mens Powerhouse Telemark ble tatt i bruk i oktober 2020. På Lade utenfor Trondheim er byggingen av verdens første Powerhouse-boliger i full gang. Boligene blir innflytningsklare sommeren 2024.

Tilbake til forsiden

Ledende partnere

  • Snøhetta
  • Skanska
  • Zero
  • Partnere ved etablering

  • Entra
  • Hydro
  • Asplan viak