Snøhetta ble etablert i 1989 og er lokalisert i Oslo, Norge og New York City, USA.

Firmaet, som er navngitt etter fjellet Snøhetta på Dovre, har rundt 130 medarbeidere, fra 20 forskjellige nasjonaliteter, som arbeider med prosjekter i Europa, Asia, Midtøsten, Afrika og USA.

Snøhetta er et transdisiplinært kontor, hvor arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og grafiske designere jobber tett sammen i team.

Forståelsen for miljø, bærekraft og sosiokulturelle forutsetninger er essensiell i utviklingen av deres prosjekter og de legger stor vekt på å utrede prosjektets muligheter tidlig i prosessen.

I 2004 mottok Snøhetta Aga Khan prisen for Biblioteket i Alexandria, og ble i 2009 tildelt Mies van der Rohe utmerkelsen for Operaen i Oslo.

For mer informasjon:
www.snohetta.com

Kontaktpersoner