Gå til innholdet

Logo består av to grafiske elementer: Symbol og navn hvor symbolet støtter merkevaren. Stedsnavn skal holdes atskilt fra logoen. Dette betyr at logoen skal stå alene i all bruk. I tekst benevnes Powerhouse sammen med stedsnavn. Stedsnavn defineres til område/adresse.

Powerhouse farger:

Gul
RGB: 225-203-11
Web: ffcb0b
CMYK: 0-20-100-0

Grå
RGB: 60-60-50
Web: 3c3c32
CMYK: 0-0-100-60

SnøhettaEntraSkanskaAsplan viakZero