Vi i Powerhouse-samarbeidet mener at plusshus er fremtidens bygg. Plusshus er et bygg som gjennom driftsfasen genererer mer energi enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. Dermed går bygget fra å være en del av energiproblemet, til å bli en del av energiløsningen.

Å bygge et plusshus krever at vi gjør vårt ytterste i valg av materialer, byggtekniske løsninger, ny teknologi og samarbeidspartnere. Vi må holde fokus på alle detaljer av bygget, i alle faser av byggets levetid. Så hvorfor bygger vi plusshus?

Et plusshus løser to problemer på en gang. Det er energigjerrig, og produserer energi. Bygninger i Norge står for omtrent 40 prosent av den innenlandske energibruken. Halvparten av dette går til oppvarming. Hvis vi i Norge skal redusere våre klimagassutslipp, gjør vi lurt i å redusere utslippene fra bygg.

I framtiden kommer enda flere mennesker til å bo i byer. Med plusshus kan vi produsere mye av energien vi trenger der vi bor. I dag fører energibruken vår til store skader på miljøet, som gruver, farlige utslipp, eller nedbygging av natur.

Bygg har lang levetid, så når vi bygger et plusshus i dag, høster vi resultater i morgen – og i mange år fremover.

Powerhouse-samarbeidet ser ingen grunn til å stoppe ved reduserte utslipp. Vi vil heller bygge hus som genererer mer energi enn det bruker, samtidig som vi setter ny standard for komfort og funksjon. Det er byggebransjens klimabidrag.

Når vi bygger plusshus i dag, bygger vi også for fremtiden.

 

Vår definisjon av Powerhouse, som er vårt plusshus, finner du her.

 

Partnere