Skanska er et av verdens ledende entrepenørkonsern med over 53.000 ansatte i Europa, USA og Latin-Amerika. Selskapet sikter med sin miljøkompetanse mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekter.

Skanska har i 2011 en målsetting om minimum 10 grønne prosjekter i Norge og gjennom det å sette standarden for miljøriktig bygging i det norske markedet. Deltakelsen i Powerhouse-alliansen er et ledd i selskapets arbeid med å fremme slike prosjekter i markedet.

Skanska har også et langsiktig mål om null miljøpåvirkning. Dette fordi grønne løsninger gir bedre lønnsomhet og bidrar til et bedre miljø.

Målet innebærer at Skanska skal overoppfylle myndighetenes krav. Skanskas langsiktige mål er null netto energiforbruk, tilnærmet ingen karbon i konstruksjon, kun bærekraftige materialer, ingen skadelige materialer, ingen avfallsproduksjon og null netto vannforbruk.

Skanska kan bygge i henhold til anerkjente standarder for miljøsertifisering og tilbyr også en rekke andre tjenester. Vil du vite mer om hvordan Skanska kan hjelpe deg å bygge miljøriktig, besøk skanska.no/miljo.

Kontaktpersoner