Powerhouse er et samarbeid om plusshus. Samarbeidet består av Entra, Skanska, Snøhetta, miljøorganisasjonen ZERO og rådgivningselskapet Asplan Viak. Vi skal vise at det er mulig å bygge plusshus – ikke bare i sydlige strøk – men også i kalde Norge.

Ingen kan bygge plusshus alene. For å lykkes må vi tenke nytt. Vi må bli flinkere til å utnytte hverandres kompetanse.

Powerhouse er allerede godt i gang med å rehabilitere til plusshus i Powerhouse Kjørbo samt å utvikle et nytt energipositivt kontorbygg på Brattørkaia i Trondheim. Begge eiendommene eies av Entra.

Vi ønsker å vise at plusshus kan gå i pluss – også kommersielt. Plusshus skal lønne seg – både for oss som utvikler løsningene – og for brukerne – som vil høste gevinsten av fraværende strømregninger.

Hvorfor Plusshus?

Bygg står for 40 prosent av verdens energiforbruk – og problemet blir ikke mindre. I 2050 vil energiforbruket i bygg være like stort som det totale energiforbruket i verden i dag – hvis vi ikke gjør noe.

EU har derfor besluttet at innen 2020 skal alle nybygg produsere nesten like mye energi som de bruker. Det er et ambisøst mål. Samtidig skaper det store muligheter for oss som kan være med å utvikle løsningene.

Verden trenger mange plusshus. Alle som bor i et bygg, jobber i et bygg, tegner bygg, setter opp bygg eller utvikler løsninger til bygg, må bidra. Derfor ønsker Powerhouse å komme i kontakt med alle som ønsker å være en del av løsningen, enten det er leietakere, byggherrer, fasadeleverandører, rådgivere, entreprenører eller arkitekter.

I 2050 kan energiforbruket i bygg være like stort som det totale energiforbuket i verden i dag. Men bildet kan også være helt annerledes. Kanskje har vi klart å halvere energiforbruket i bygg. Vi tror det er mulig.

Sammen kan vi få det til.

Kontaktpersoner