Asplan Viak skal utvikle og anvende kompetanse som hever kvaliteten på beslutninger og løsninger for kunder og samfunn.

Forretningsmodellen er basert på å ha kompetanse innen alle fasene av et prosjekt, hele veien fra overordnet planlegging, via tekniske og økonomiske mulighetsstudier, til prosjektene tar sin endelige form og blir realisert. Slik får kunden en samarbeidspartner som kan bidra med detaljkunnskap i den overordnede planleggingsfasen, og som utvikler detaljer basert på en helhetstanke.

Les mer på www.asplanviak.no

Kontaktpersoner