I disse nyhetsbrevene vil du bli oppdatert om Powerhouse sine fokusområder, prosjekter og aktiviteter. Brevet blir bare utgitt på engelsk.

Påmelding: http://eepurl.com/bk2hWf