Styret i Powerhouse har valgt Tonje Frydenlund, daglig leder i Snøhetta Oslo, til ny styreleder i Powerhouse

Tonje Verdal Frydenlund, Snøhetta

-Tonje er rett person til å lede Powerhouse-samarbeidet. Hun brenner for bærekraft, innovasjon og effektivitet i byggebransjen, og har vært involvert I Powerhouse siden oppstarten. Hun har hele veien vist stor vilje og evne til å utvikle samarbeidet, sier avtroppende styreleder og administrerende direktør i Asplan Viak, Øyvind Mork

Frydenlund har tidligere hatt flere sentrale verv i Powerhouse: Hun har vært Snøhettas styrerepresentant siden 2012, og har siden 2013 ledet New Business-gruppen. Gjennom denne perioden har hun representert Powerhouse-samarbeidet i en rekke ulike fora – både i Norge og internasjonalt. Frydenlund, som er utdannet landskapsarkitekt, har jobbet i Snøhetta siden 2001, og leder i dag Snøhettas arbeid i de norske, nordiske og europeiske markedene.