Styret i Powerhouse har tilsatt Rune Stene (36) fra Skanska som ny leder for Powerhouse.

NIC_0564

– Vi er veldig glade for at Rune tar på seg jobben med å lede Powerhouse videre. Vi er i en fase med mange nye prosjekter, og Runes lederegenskaper, kombinert med en karriere som er tydelig preget av engasjement for energi og miljø i byggsektoren gjør meg trygg på at Powerhouse er i de rette hender, sier Øyvind Mork, styreleder i Powerhouse og administrerende direktør i Asplan Viak.

– Powerhouse-samarbeidet realiserer plussenergibygg som bryter barrierer  og viser vei for Norge og byggebransjen i det grønne skiftet. Min oppgave sammen med partnerne blir å utvikle nye prosjekter og  løsninger slik at Powerhouse fortsetter å bane vei og skaper både  samfunnsverdi og markedsverdi. Dette er jeg svært motivert for, sier  Rune Stene, ny daglig leder i Powerhouse.

Stene  har vært ansatt i Skanska siden 2007 og har siden 2014 vært leder for  Skanska Teknikk i Norge med rundt 50 ansatte. I tillegg har han en rekke styreverv relatert til innovasjon og  utviklingsprosjekter og er styreleder i Zero Emission Neighbourhood  (ZEN) som er et forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer  ledet av NTNU og SINTEF. Tidligere har han i Skanska blant annet arbeidet med grønn forretningsvirksomhet og hatt ansvar for avdeling for  klima, energi og bygninger, avdeling for miljø og avdeling for grønne  konstruksjoner.

Stene  har en Master of Science (MSc) fra Norges miljø- og biovitenskapelige  universitet (2007) og en Executive Master of Business Administration (EMBA) fra Norges Handelshøyskole (2015). I tillegg har  han studier i lavutslippsbygg og passivhus design ved NTNU.

Nå skal han i tillegg til jobben i Skanska, også lede Powerhouse-samarbeidet.