Powerhouse Brattørkaia i Trondheim, verdens mest spektakulære miljøbygg, blir endelig realisert.

Fredag 6. januar ble det kjent at Powerhouse-partnerne Entra og Skanska har inngått en avtale om byggingen av Powerhouse Brattørkaia. Byggearbeidene starter i mars 2017 og byggetiden vil være to år.

Powerhouse Brattørkaia, som er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta, får et usedvanlig lavt energiforbruk, og utnytter sol og sjøvann til oppvarming og kjøling. Bygget vil dekkes med 3 000 kvadratmeter solceller og gjennom dem produsere rundt 500 000 kWh fornybar energi hvert år. Dette er mer enn dobbelt så mye som bygget selv forbruker til varme, kjøling, ventilasjon og belysning, og medfører at bygget har et positivt energiregnskap over livsløpet – også inkludert all energi som går med til byggeprosess, materialer og avhending.

Verdens høyeste miljøambisjoner

– Powerhouse Brattørkaia blir et signalbygg som kombinerer noen av verdens høyeste miljøambisjoner med god byutvikling og spennende arkitektur, sier Entras administrerende direktør, Arve Regland.

Powerhouse er et unikt tverrfaglig samarbeidsprosjekt. Kombinasjonen av ekstrem energiytelse med godt innemiljø, lav miljøbelastning og robuste løsninger på kommersielle vilkår, krever en annen tilnærming enn i tradisjonelle byggeprosjekt.

– Powerhouse Brattørkaia kommer til å skape stor interesse i byggenæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal bruke erfaringene vi har høstet fra våre andre Powerhouse-prosjekt og kompetansen vår innen grønn bygging til det fulle.

Vi gleder oss til å komme i gang med byggearbeidene, sier konserndirektør Camilla Krogh i Skanska.

Powerhouse ønsker å levere ren energi tilbake på det ordinære strømnettet og er i dialog med nettselskap og myndigheter for å få på plass en avtale om dette.

Retningsendring for byggenæringen

– Brattørkaia symboliserer en optimistisk retningsendring for byggenæringen og baner vei for grønn verdiskapning. Brattørkaia er, som Powerhose Kjørbo, eksempler på hvordan bygg kan endres fra å være energikonsumenter til å produsere ny energi, sier styreleder i Powerhouse og Asplan Viaks administrerende direktør, Øyvind Mork.

– Bygninger som i drift produserer like mye eller mer energi enn de bruker, vil kunne bli et sentralt bidrag til å redusere energibruken i verden – og dermed også redusere klimagassutslippene, sier innovasjonssjef i Skanska og daglig leder i Powerhouse-samarbeidet, Kim Robert Lisø.

Over halvparten er utleid:

Entra har allerede leid ut over halvparten av bygget. Leietakerne er blant annet Skanska og Sopra Steria.

– Powerhouse på Brattørkaia blir et svært attraktivt produkt i Trondheims kontormarked. Erfaringene fra Powerhouse Kjørbo viser oss at også inneklimaet blir svært godt i et bygg med slike miljøkvaliteter. Legg til den fantastiske utsikten og beliggenheten på byens viktigste kollektivknutepunkt så er det ingen tvil om at dette blir et godt sted for våre leietakere, avslutter Regland.

Fakta om Powerhouse Brattørkaia:
Eier og byggherre: Entra ASA
Areal: 18 200 m2BTA (13 500 m2 over bakken)8 etasjer + mezzanine og parkeringskjeller
Areal dekket medsolceller: 2 000 m2på tak + 1 000 m2 på fasaden
Byggets egenkraftproduksjon: Ca 500 000 kWh per år
Byggets egetkraftbehov: Ca 250 000 kWh per år
Miljøklassifisering: BREEAM Outstanding
Arkitekt: Snøhetta
Entreprenør: Skanska

 

Fakta om Powerhouse:

Powerhouse representerer et samarbeid om utvikling av plusshus og består av eiendomsselskapet Entra, prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO, arkitektkontoret Snøhetta, rådgivningsselskapet Asplan Viak og aluminiumprofilselskapet Sapa.

Powerhouse-samarbeidet definerer et plusshus som et bygg som produserer mer ren og fornybar energi over livsløpet enn det som blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget.

Samarbeidspartnerne har fra før realisert Powerhouse Kjørbo i Sandvika utenfor Oslo, Norges første plusshus, og verdens første rehabiliterte plusshus. ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) og Enova har vært sentrale samarbeidspartnere for realiseringen av prosjektet. Se www.powerhouse.no

For ytterligere informasjon:

Rune Stene, Daglig leder i Powerhouse-samarbeidet: 458 69 150