Byggingen av Norges første Powerhouse-skole er godt i gang. I landlige omgivelser like utenfor Drøbak begynner nå råbygget til Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole virkelig å ta form.

Det er boret to energibrønner som går helt ned til 300 meter under jordoverflaten. Brønnene vil forsyne skolen med ren og fornybar jordvarme. Den meget karakteristiske solskiven som gjennomskjærer bygget, skal monteres i løpet av sommeren. Solskiven henter ren luft inn og bruker skorsteinseffekten til å føre avkastluften ut. For å oppnå maksimal effekt av solcellene, orienteres solskiven rett mot sør med en helning på 33 grader. I løpet av ett år vil solcellepanelene produsere rundt 30 000 kWh med strøm. Elevene vil ta i bruk den splitter nye skolen like etter vinterferien 2018.

Montessori ny