Powerhousesamarbeidet har vunnet Akershus Venstres miljøpris. Vi er både glade og takknemlige for denne æren, og gjengir her pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med utdelingen av prisen på Powerhouse Kjørbo. For ytterligere kommentarer, kontakt Daglig leder i Powerhouse, Per Ola Ulseth på 98210500.
Akershus Venstres miljøpris 2014 går til Powerhouse-alliansen. Akershus Venstre vil med denne prisen hedre en allianse som gjennom sin virksomhet går i spissen for mange av Venstres verdier i miljøpolitikken.

Om prisen

Akershus Venstre deler hvert år ut en miljøpris til bedrifter, enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort, eller gjør en ekstraordinær innsats for miljøet.

Om vinneren

Powerhouse er et samarbeid om plusshus. Partnere er eiendomsselskapet Entra, entreprenøren og prosjektutvikleren Skanska, arkitektkontoret Snøhetta, miljøstiftelsen ZERO, aluminiumselskapet Hydro, aluminiumsprofilselskapet Sapa og rådgivningselskapet Asplan Viak.

Miljø og næring, hånd i hånd

Akershus Venstre mener det skal være enkelt og ta grønne valg. Det må være lønnsomt for bedrifter og privatpersoner å velge miljøvennlige løsninger. Det er den beste og enkleste løsningen for å skape et fornybarsamfunn. At næringslivet tar miljøet på alvor er avgjørende for en vellykket miljøpolitikk. Powerhouse har gjennom sin virksomhet knyttet næring og miljø sammen på en unik måte. De seiler opp som et flaggskip og en foregangsbedrift når det kommer til miljøvennlige løsninger i næringslivet. Gjennom rehabilitering av et eldre kontorbygg til et hus som produserer mer energi enn det bruker selv (Plusshus), går Powerhouse i spissen for en omlegging vi må se mer av i fremtiden.

Gjenbruk

Akershus Venstre mener at vi må gå vekk fra bruk-og-kast-samfunnet og over til fornybarsamfunnet. Gjennom å benytte seg av allerede eksisterende bygninger, mindre emballasje rundt produkter vi handler, bygging i tre og resirkulering kan vi bevege oss mot et mer bærekraftig samfunn. Powerhouse har gjennom sitt prosjekt «Powerhouse Kjørbo» gått i spissen for en slik utvikling.

Lokalisering

Akershus Venstre mener at all trafikkvekst må tas med kollektivtrafikk. For å nå den målsetningen må man planlegge nye boliger, sentrumsutvikling og rehabilitering i nærheten av kollektiv knutepunkt. Dette fører til at det blir lett for folk å ta grønne valg. Powerhouse er bevisst på dette og lokaliserer sine prosjekt i nærheten av kollektivknutepunkt.

Begrunnelse for tildeling

Menneskeskapte klimaendringer er en av våre største utfordringer. Powerhouse-alliansen viser at de tar denne utfordringen på alvor. Alliansens visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Dette er en visjon Akershus Venstre deler med alliansen. Alliansens fokus på knutepunktnærhet i lokalisering, ren energi og gjenbruk er et fokus vi ønsker for hele Akershus. Akershus Venstre er opptatt av å knytte miljø og næringsliv tettere sammen. Alliansen viser ved prosjektet «Powerhouse Kjørbo» at dette lar seg gjøre på en god måte. På grunnlag av felles visjoner, verdier og fokus, tildeles Powerhouse- Alliansen, Akershus Venstres miljøpris 2014.

Om miljøprisbildet og kunstneren

Kunstneren Fritz Helge Nyegaard holder til i idylliske Stavern i Vestfold. Han er kjent for sine oljemalerier fra områdene i og rundt Fredriksvern i Stavern. Der finner man han ofte stående med et lerret og pensel  på en fin sommerdag. Hans malerier er av høy verdi og mennesker strømmer til fra hele landet for å se hans malerier i galleriet i Fredriksvern Verft.

Da miljøprisvinneren og Venstre deler mange verdier og visjoner, ble Nyegaard gitt i oppdrag å male et bilde der han for symboliserer Venstre miljøpolitikk. «Et rikt kulturlandskap, med blomster, vann, fjell og en lang horisont» er ordene han selv bruker for å beskrive budskapet. Det er ord vi i Akershus Venstre mener symboliserer både Venstre og Powerhouse-Alliansen godt.

For spørsmål eller kommentarer om miljøprisen og miljøprisutdelingen:

Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre

Solveig.schytz@venstre.no