Halvparten av all strømmen vi produserer i Norge går inn i norske bygg, til oppvarming, lys og elektriske apparater. Samtidig vet vi at vi kunne minst halvert strømforbruket dersom alle bygninger var passivhus. I tillegg til at dette selvsagt er dårlig bruk av energi, er det også dårlig for lommeboka, og i norske kommuner går dette ut over kommuneøkonomien.

Snohetta_Powerhouse_skyextension_www.mir.noPowerhouse Brattørkaia

Kim Robert Lisø – leder av Powerhouse, innovasjonsdirektør i Skanska og professor II ved NTNU
Marius Holm – styremedlem i Powerhouse og daglig leder i ZERO

Kronikken publisert i Trønder-Avisa, Helgelendingen, Opdalingen, Harstad Tidende, Moss Avis, Tvedestrandsposten og Namdalsavisa.

Da vi rehabiliterte et helt ordinært 80-talls kontorbygg i Sandvika til Powerhouse-plusshus ble energibruken redusert med 86 prosent – gjennom supereffektiv ventilasjon, isolasjon og belysning. Samtidig klarte vi å sørge for at bygget, ved hjelp av solceller og energibrønner, produserer mer energi enn det forbruker i løpet av hele byggets levetid på 60 år, inkludert materialer, transport og riving (!).

Powerhouse Kjørbo i Sandvika er et fantastisk eksempel til etterfølgelse, og slike prosjekter trenger vi i hver eneste norske kommune. Flere prosjekter er allerede på vei, blant annet en Montessori-skole i Drøbak, og flere kontorbygninger er under planlegging, i Oslo, Trondheim og Porsgrunn. Men, flere må til.

Når mange nok bygger plusshus, drar i gang markedet og får ned kostnadene, sørger vi for at smarte løsninger blir hyllevare. Slik kan byggenæringen gå fra å være et klimaproblem til å bli en klimaløsning. For å få til dette må kommunene med på laget. Norske kommuner må bruke eksempelets makt og etterspørre ambisiøse miljøbygg når de skal rehabilitere eller bygge nytt.

Svært mange kommunale bygg er velegnet som Powerhouse fordi de har drift hele dagen, da energiforbruket er høyest og solcellene produserer strøm. For eksempel; sykehjem, omsorgsboliger, men også barnehager, rådhus, kulturbygg, eller kanskje også en idrettshall, kan bli Powerhouse – og dermed bidra til å løse klimautfordringene, vår tids største utfordring.

Vi oppfordrer norske kommuner til å heve ambisjonsnivået, og kreve plusshus-standard i alle nye bygg der dette er mulig, og også stille høye krav til miljøstandarden når bygg skal rehabiliteres. Slik kan kommunene virkelig bidra til en nødvendig bærekraftig utvikling av det bygde miljø.