Powerhouse Brattøra blir nå en realitet. Første spadetak ble tatt 2. mai etter utallige timer med planlegging, utredning av tekniske løsninger og vurdering av kostnader og fremdrift. Samtidig er det jobbet jevnt og trutt med potensielle leietakere. I mai kom første støpen, i april 2018 begynner arbeidene med fasaden, og i mars 2019 er det klart for at første leietaker flytter inn.

Powerhouse Brattøra blir et signalbygg som kombinerer noen av verdens høyeste miljøambisjoner med god byutvikling og spennende arkitektur. Enova er en viktig samarbeidspartner som er med og muliggjør prosjekter med så store og tunge ambisjoner som Powerhouse. Enova har 10 kategorier som kvalifiserer for tilskudd, og Powerhouse Brattørkaia har fått full skår i alle kategoriene.

«Vi i Powerhouse vil nå være pådrivere for at arbeidet vårt gir ringer i vannet, og at flere ser at det er mulig ikke bare å planlegge og prosjektere slike bygg, men også å bygge dem. Gjennom vårt arbeid, ønsker vi å være pådrivere i det grønne skiftet», sier Entras konserndirektør Kristin Haug Lund.