Som det første rehabiliteringsprosjektet i Norge har Powerhouse Kjørbo oppnådd BREEAM-NOR-sertifiseringen Outstanding. Med denne sertifiseringen kan verdens første rehabiliterte plusshus også smykke seg med hedersbetegnelsen «verdens mest miljøvennlige kontorbygg».

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av det internasjonale miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM. BREEAM er verdens ledende prosjekterings- og revisjonsverktøy for bærekraftige bygninger. Outstanding er det høyeste av de fem klassifiseringsnivåene.

- En tredjeparts gjennomgang bekrefter at Powerhouse Kjørbo er et prosjekt i verdensklasse. Så langt vi vet, er dette det første rehabiliteringsprosjektet utenfor Storbritannia som oppnår BREEAM Outstanding. Vi er mektig imponert, sier Sverre Tiltnes i Norwegian Green Building Council, som utsteder sertifikatene.

PowerhouseKjorbo-700

Eiendomsselskapet Entra eier Powerhouse Kjørbo og er byggherre for det rehabiliterte kontorbygget fra 80-tallet, mens Skanska er entreprenør. Bak realiseringen av verdens mest miljøvennlige kontorbygg på Sandvika i Bærum står Powerhouse-samarbeidet, som jobber for å utvikle og realisere plusshus.

- Entra har som ambisjon å drive miljøutviklingen i bransjen fremover. Med Powerhouse Kjørbo viser vi at det er mulig med kontorbygg som produserer mer energi enn det forbruker gjennom levetiden. Vi er veldig stolte av å kunne vise til dokumentert bærekraft ved å oppnå BREEAM Outstanding-beviset, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Entra.

Det er Asplan Viak som kommer til å flytte inn i de rehabiliterte lokalene.

- Vi opplever at det er betalingsvilje i markedet for miljøvennlige alternativer, og med Powerhouse viser vi at det er mulig å bygge både lønnsomt og miljøriktig, sier Nysteen.

Powerhouse-samarbeidet består av eiendomsselskapet Entra, Entreprenøren Skanska, miljøorganisasjonen ZERO, Snøhetta arkitekter, rådgivingsselskapet Asplan Viak, aluminiumselskapet Hydro og aluminiumsprofilselskapet Sapa.

Næringen blir en del av løsningen på klimautfordringene
Powerhouse-samarbeidet har vist at man er i stand til å dra nytte av den kompetansen som ligger i hvert selskap, og at plusshus kan gå i pluss – også kommersielt. Plusshus skal lønne seg – både for de som utvikler løsningene – og for leietakerne.

- Det viktigste tiltaket vi har gjort i dette prosjektet er å redusere energibruken, gjennom supereffektiv ventilasjon, isolasjon og belysning, sier Marit Thyholt, seniorrådgiver i Skanska Teknikk, som er BREEAM AP (akkreditert profesjonell) i prosjektet.

Energibruken til oppvarming og kjøling kuttes ved bruk av energibrønner – i tillegg får bygget energi fra Norges største solcellepark. Fagspesialister i Skanska Teknikk har, sammen med rådgivningsselskapet Asplan Viak og i tett dialog med de øvrige i Powerhouse-samarbeidet, utviklet energi- og ventilasjonskonseptet for prosjektet.

Roser entusiastisk byggherre
Den korte byggeperioden har vært en av hovedutfordringene knyttet til å oppnå BREEAM Outstanding ved Powerhouse Kjørbo. Et viktig suksesskriterium er at BREEAM AP har vært en del av prosjekteringsteamet fra dag én, og også hatt en viktig rolle med dokumentasjon av de miljømessige fordelene ved bygget.

- Takket være at Entra har vært en svært entusiastisk byggherre, og ikke minst en utelukkende positiv innstilling fra alle som har bidratt, har prosessen knyttet til utarbeidelse og innsamling av nødvending dokumentasjon vært svært god, avslutter Thyholt.

For ytterligere informasjon, kontakt:

  • Kommunikasjonsdirektør i Entra, Hege Njå Bjørkmann, 911 85 029
  • Green Business Officer i Skanska, Rune Stene, 458 69 150
  • Daglig leder i NGBC, Sverre Tiltnes, 907 58 867

Powerhouse Kjørbo
Powerhouse Kjørbo, et rehabilitert kontorbygg fra 80-tallet på Kjørbo i Sandvika, blir verdens første energirehabiliterte plusshus. Ved ferdigstilling skal bygget produsere mer energi enn det bruker i løpet av sin levetid. I energiregnskapet er energibruken knyttet til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget, regnet inn.

Powerhouse-samarbeidet
Powerhouse er et samarbeid for å utvikle og realisere plusshus, det vil si bygg som produserer mer fornybar energi enn de bruker. Powerhouse består av eiendomsselskapet Entra, entreprenøren Skanska, miljøorganisasjonen ZERO, Snøhetta arkitekter, rådgivingsselskapet Asplan Viak, aluminiumselskapet Hydro og aluminiumsprofilselskapet Sapa.

Entra Eiendom AS
Entra Eiendom er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Selskapet utvikler, leier ut og forvalter attraktive og miljøledende lokaler, samt utøver aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Selskapets strategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen. Selskapet eier og forvalter cirka 1,2 millioner kvadratmeter, fordelt på cirka 115 bygg. Daglig benytter over 30 000 personer bygg som er eid av Entra. Ved utgangen av tredje kvartal 2013 hadde eiendomsporteføljen en markedsverdi på over 24,7 milliarder kroner. Entra eies av Nærings- og handelsdepartementet. Se www.entra.no

Skanska i Norge
Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanskakonsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 55.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.

Norwegian Green Building Council (NGBC)
NGBC er en forening med 220 medlemmer fra hele verdikjeden innen norsk bygg og eiendom. Foreningen er åpen for alle som er dedikerte til formålet om å høyne miljøstandarden i norske bygg. Foreningen er ikke-kommersiell og eies av medlemmene. NGBC er norsk rettighetshaver til BREEAM og eier av BREEAM-NOR.

BREEAM-NOR
BREEAM-NOR er en tilpasning av BREEAM (Building Establishments Environmental Assessment Method) til norske forhold. BREEAM er verdens ledende og mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygg.

BREEAM-NOR klassifiserer bygg kjennetegnet ved:
- Gode energi- og miljøegenskaper
- Gode og sunne vilkår for leietaker
- Bærekraftig økonomi

BREEAM-NOR er frivillig, kunnskapsbasert og uavhengig. Et BREEAM-NOR sertifikat er en tredjepartssertifisering i nivåene Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.